Експерти

Експерти Групи Стратегічного аналізу та поточної експертизи в освіті (SAG Education), які працюють над розробкою Дорожньої карти освітніх реформ
Віктор Громовий
Untitled document

Працює директором МБО «Центр тестових технології та моніторингу якості освіти», й, одночасно є шеф-редактором порталу «Освітня політика». До сфери експертизи Віктора відносяться питання середньої освіти, управління системою освіти. Активний учасник проектів Освітньої програми МФВ («Управління шкільним бюджетом» у 2012 р. та «Управління освітою та шкільна автономія: погляд зі школи» у 2013 р.). 

Тарас Добко
Untitled document

Ph.D. з філософії, кандидат філософських наук (спеціальність – етика); доцент. Працює на посаді першого проректора та доцента кафедри філософії в Українському католицькому університеті. Тарас є членом Міжнародної асоціації гуманітаріїв. Серед його наукових інтресів: вища освіта, проблеми університетської автономії і академічної культури в сучасній Україні, забезпечення якості у вищій освіті. Член Програмної Ради Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження». 

Павло Хобзей
Untitled document

К. фіз.-мат.н. Від 2010 - проректор Українського католицького університету. Співзасновник та перший директор Львівського фізико-математичного ліцею. Співавтор «Основних засад освітньої політики міста Львова» (1999). Керівник Управління освіти Львівської міської ради (1994-2002) та Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2005-2010).

Світлана Калашнікова
Untitled document

Доктор педагогічних наук, професор. Директор  Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Співзасновник та експерт ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку». 

Олександр Смирнов
Untitled document

Директор Навчально-методичного центру з питань якості освіти. Член Акредитаційної комісії України. Очолював експертний департамент Української асоціації студентського самоврядування з 2010 по 2014 роки. В 2009 – 2010 роках координував лобіювання змін до закону «Про вищу освіту» щодо питань студентського самоврядування та прав студентів. З 2010-2012 роки член експертної групи Європейського союзу студентів з питань якості освіти.

Сергій Клепко
Untitled document

Доктор філософських наук, доцент. Працює на посаді проректора з наукової роботи в Полтавському облавному інституті післядипломної педагогічної освіти. Заступник Голови Координаційної ради Асоціації лідерів освіти України. До сфери експертизи Сергія відносяться проблеми політики в галузі освіти, розробка навчальних планів та курикулумів, філософія освіти. 

Володимир Ковтунець
Untitled document

К.фіз-мат. н., доц. Працює експертом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI). Співавтор законопроектів про вищу освіту, координатор робочої групи з розробки законопроекту про освіту. У 2010 році - керівник проекту Освітньої програми МФ «Відродження» з дослідження проблем кодифікації і модернізації законодавства про освіту в Україні 

Оксана Овчарук
Untitled document

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. К.пед.н., ст.наук.співр. в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Член ГО «Агенція розвитку освітньої політики» та БО «Центр споживчих ініціатив». 

Людмила Паращенко
Untitled document

Д.н.з державного управління, к.пед.н. Директор Київського ліцею бізнесу, професор кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України, проф. Університету «КРОК». Голова Агенції розвитку освітньої політики.

Олександр Сич
Untitled document

Отримав ступінь магістра права у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. З 2010 року брав безпосередню участь у підготовці проекту Закону України «Про вищу освіту» та інших законопроектів у сфері освіти. Основні сфери зацікавлень: реформа освіти і вищої освіти, зокрема; фінансування підготовки кадрів, демократизація ситеми управління в овітній галузі.

Наталія Софій
Untitled document

Закінчила Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова, магістерський курс з освітньої політики педагогічного коледжу Колумбійського університету, Нью-Йорк. Працює директором Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» і завідувачем Науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім.Б. Грінченка.

Єгор Стадний
Untitled document

Отримав ступінь магістра історії Києво-Могилянської академії (НаУКМА) та магістра східноєвропейських студій Варшавського університету, аспірант кафедри історії НаУКМА. З 2012 року працює у Центрі дослідження суспільства, де аналізує політику у сфері вищої освіти.

Тарас Фініков
Untitled document

К.і.н., професор Варшавського університету (Польща) та Київського університету економіки та права «КРОК» (Україна), почесний сенатор Українського католицького університету (Україна). Експерт у сфері стратегій реформування та управління національними системами вищої освіти, входження української вищої школи в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження, університетського менеджменту.

Олег Шаров
Untitled document

К. фіз.-мат. н., доцент. Працює в Університеті економіки та права "КРОК" на посаді першого проректора. Сфера експертизи Олега: вища освіта, освітня політика. У 2014 році він брав участь у робочій групі з реформування системи ліцензування та акредитації у вищій освіті.

Роман Шиян
Untitled document

К. біолог.н. Працює директором Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Роман є експертом ряду міжнародних проектів з освітньої політики, що впроваджувалися Міжнародним фондом «Відродження», Програмою розвитку ООН, Світовим банком, Інститутом Світового банку, Європейською комісією, Міністерством освіти і науки України.

Юрій Шукевич
Untitled document

Директор Фінансового ліцею м. Києва. Голова ГО "«Асоціація керівників шкіл м. Києва». З 2007 задіяний до проектів Освітньої Програми Міжнародного фонду «Відродження», за сприяння якого під редакцією Юрія опубліковано 4 навчально-методичні посібники з питань управління шкільним бюджетом.

Тарас Юрчишин
Untitled document

Комерційний директор ТзоВ «Компютерна компанія «Комплекс», заст. Голови організаційної ради ГО «Інкубатор інформаційних технологій», заст. Голови Комітету модернізації та інформатизації освіти Громадської Ради при МОН України. З 2011 року професійно займається запровадженням ІТ-технологій у сфері освіти, приймав участь у створенні освітнього порталу Львівщини, системи онлайн-реєстрації у дошкільні навчальні заклади Львівської області, опікується проектом MySchool.ua.

Strategy Advisory Group Experts