Експерти

Оксана Овчарук
Untitled document

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. К.пед.н., ст.наук.співр. в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Член ГО «Агенція розвитку освітньої політики» та БО «Центр споживчих ініціатив».

До сфери експертизи Оксани належать: освітня політика, зміст освіти, громадянська освіта, гендерна освіта, освіта з питань захисту прав споживачів, ІКТ в освіті. Брала активну участь у проектах МФ “Відродження” зі створення каталогу освітніх інновацій та інноваційних освітніх проектів та проведення дослідження «Сучасний стан громадянської освіти в Україні».

Серед численних публікацій: Проблеми поширення освітніх інновацій та інноваційних освітніх проектів в Україні // Постметодика. – 2013. - №2 (111). - с.2-4.; Міжнародні стратегії запровадження освіти для демократичного громадянства у країнах Ради Європи// Порівняльна професійна педагогіка. - №1 (5) .- 2013 : наук. журнал / голов. Ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 364 с. (с. 136 – 143.); Розвиток освіти для демократичного громадянства: міжнародний контекст// Шлях освіти // - №4 (65) жовтень, листопад, грудень 2012, с. 14-17; Goal-2. Ensure quality lifelong education. National Report. MDG, UNDP, Kiev, 2010.