Дослідження

2015-04-06
Державне фінансування підготовки кадрів у вищій освіті: досвід та виклики
Untitled document

У даному дослідженні фахівці Центру дослідження суспільства проаналізували систему державного замовлення в Україні. Зокрема, досліджено законодаву базу та реалізацію правових норм на практиці, проаналізовано недоліки системи фінансування підготовки кадрів в Україні, тенденції та зміни у структурі державних витрат на підготовку кадрів, вивчено практики фінансування підготовки кадрів у інших країнах та запропонувано ряд ідей щодо формування альтернативної існуючій системі держаного замовлення моделі.

У дослідженні показано, що, на практиці, Закон «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» не гарантує прозорість процесу розподілу державного замовлення, оскільки, як підтвердив досвід двох конкурсів у 2013 та 2014 рр. публічність процесу повністю залежить від волі замовника. З іншого боку, навіть при забезпеченні публічності процесу, залишається проблема з моніторингом якості освіти, а отже, з ефективністю розподілу місць держзамовлення.

Дослідники показують неефективність наявного державного прогнозування і «замовлення» необхідної кількості фахівців у кожній сфері, ілюстручи офіційними статистичними даними, зокрема про рівень безробіття.

В дослідженні вивчено досвід фінансування освіти деяких європейських країн (Англія, Фінляндія, Нідерланди, Франція, Польща).

Надано рекомендації на середньострокову та довгострокову перспективу щодо реформування державного фінансування освіти. Серед рекомендації на короткострокову перспективу:

  • зростання конкуренції між університетами за студента

  • підвищення рівня балу ЗНО для вступу у найкращі університети

  • створення повноцінної автоматизованої системи електронного вступу на бакалаврські програми

На довгострокову перспективу:

  • залишити державне замовлення лише у тих галузях, які готують фахівців для надання послуг державі (вчителі, лікарі, кадри силових структур)

  • для інших галузей — дозволити університетам самостійно визначати на підготовку яких кадрів скеровувати державні кошти в межах ліцензійного обсягу

  • розробка нової формули фінансування підготовки кадрів  

    http://iro.org.ua/uploads/Report_CSR_finance_HEI.pdf