Дослідження

2015-09-18
Георгій Касьянов "Освітня система України 1990-2014: Аналітичний огляд"
Untitled document

В брошурі представлено загальний огляд освітньої системи України та освновних проблем освітньго сектору. Розглянуто структуру освіти, систему управління та фінансування, проаналізовано питання рівного доступу до якісної освіти,  проблеми кадрів, оплати праці, розвитку матеріальної бази та інфрастуктури. 

http://iro.org.ua/uploads/148x200_Research-Block_v3.pdf

2015-09-14
Середня освіта в Україні: думка вчителів та батьків
Untitled document

Інформація підготовлена за результатами національного опитування 
 вчителів (499 респондентів) та батьків (1001 респондент), проведеного з 5 по 20 червня 2015 р.Фондом “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” за національною вибіркою в м. Києві та 15 областях України.

Опитування проведено по квотній вибірці, репрезентативній за регіонами України. В матеріалі наведені дані як у відношенні до всіх опитаних, так і до тих, хто відповідав на дане запитання

Опитування проведене на замовлення БФ "Інституту розвитку освіти" за підтримки МФ "Відродження".

http://iro.org.ua/uploads/Батьки_(1).pdf

http://iro.org.ua/uploads/Вчителі.pdf

http://iro.org.ua/uploads/Директори.pdf

2015-07-21
Академічна культура українського студентства
Untitled document

Результати дослідження фактичного стану та факторів, які визначають академічну культуру студентів вишів і формують ставлення до проявів академічного шахрайства, зокрема,  плагіату, списування, придбання оцінок за гроші або послуги.

 

Дослідження базується на результатах 8 фокусованих інтерв’ю та опитуванні 1928 студентів та 374 викладача у 25 ВНЗ України, проведених Східноукраїнським фондом соціальних досліджень разом з НДІ соціально-гуманітарних досліджень ХНУ імені В.Н. Каразіна за підтримки МФ «Відродження» в грудні 2014 - липні 2015 р.


2015-05-28
Освітній сектор України 1990-2014 / Г. Касьянов
Untitled document

Дослідження системи освіти України та найголовніших проблем сектору. Розділи І та ІІ присвячені структурі, управлінню та фінансуванню освіти. Розділи ІІІ - VII - опису різних секторів системи: від дошкільної до вищої освіти та докторантури. У Розділі VIII підсумовуються основні проблеми та окреслюються можливі "зони впливу" для їх вирішення. 

2015-05-06
Навчальне книговидання в Україні: пропозиції змін
Untitled document

У цій аналітичні записці розглянуто систему навчального книговидання в Україні. Проаналізовано причини неефективності цієї системи – через розгляд функцій її складових: інститутів та груп інтересу і впливу.

2015-05-06
Шкільні фонди: особливості створення та використання. Звіт за результатами опитування батьків школярів
Untitled document

 Шкільні фонди: особливості створення та використання. Звіт за результатами опитування батьків школярів  

2015-04-06
Державне фінансування підготовки кадрів у вищій освіті: досвід та виклики
Untitled document

У даному дослідженні фахівці Центру дослідження суспільства проаналізували систему державного замовлення в Україні. Зокрема, досліджено законодаву базу та реалізацію норм на практиці, проаналізовано недоліки системи фінансування підготовки кадрів в Україні, тенденції та зміни у структурі державних витрат на підготовку кадрів, вивчено практики фінансування підготовки кадрів у інших країнах та запропонувано ряд ідей щодо формування моделі альтернативної існуючій системі держаного замовлення.

Центр дослідження суспільства є партнером Інституту розвитку освіти та учасником Коаліції громадських організаций «За освітню реформу!»

Дослідження «Державне фінансуваня підготовки кадрів у вищій освіті: досвід та виклики» здійснене за підтримки МФ «Відродження».

2015-04-06
Реформа вищої освіти: держава, суспільство та університети перед новими викликами часу
Untitled document

Про сприйняття реформи вищої освіти та перспективи для регіональних універститетів у світлі прийняття нового закону “Про вищу освіту” йдеться у статті Вікторії Венгерської*. Автор детально зупиняється на положеннях Закону, які викликали найбільший спротив у викладачів, є “ахілесовою п'ятою” більшості регіональних універститетів або ж ставлять під загрозу існування таких вищих навчальних закладів.

 

 

*Вікторія Венгерська, д.і.н., доц., Житомирський державний універститет ім. Івана Франка

2015-04-06
Система управління загальною середньою освітою в Україні на рівні району та області: якість, прозорість та взаємодія
Untitled document

Система управління загальною середньою освітою в Україні на рівні району та області: якість, прозорість та взаємодія  

 1 2 >