Дослідження

2015-07-21
Академічна культура українського студентства
Untitled document

Результати дослідження фактичного стану та факторів, які визначають академічну культуру студентів вишів і формують ставлення до проявів академічного шахрайства, зокрема,  плагіату, списування, придбання оцінок за гроші або послуги.

Дослідження базується на результатах 8 фокусованих інтерв’ю та опитуванні 1928 студентів та 374 викладача у 25 ВНЗ України, проведених Східноукраїнським фондом соціальних досліджень разом з НДІ соціально-гуманітарних досліджень ХНУ імені В.Н. Каразіна за підтримки МФ «Відродження» в грудні 2014 - липні 2015 р.

 http://iro.org.ua/uploads/Матеріали_для_ознайомлення_за_результатами_проекту_№491691.pdf