Експерти

Сергій Клепко
Untitled document

Доктор філософських наук, доцент. Працює на посаді проректора з наукової роботи в Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти. Заступник Голови Координаційної ради Асоціації лідерів освіти України. До сфери експертизи Сергія відносяться проблеми політики в галузі освіти, розробка навчальних планів та курикулумів, філософія освіти.

Автор численних публікацій з філософії освіти та освітньої політики. Зокрема: «Формування лідерської компетентности у школі: навчальний посібник-довідник / С. Ф. Клепко, Л. В. Литвинюк. - Полтава: ПОІППО, 2012.; Идеал образованности человека в ХХІ веке: метаобразование // Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / под ред. О. А. Базалука — К.: МФКО, 2013. - Т.3. - С. 131-147.; Що відбувалося в Полтаві? Розбудова проектної сфери освіти // Школа успіху: уроки проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні». - К.: Шк.світ, 2011. - С. 14-23.