Експерти

Олександр Сич
Untitled document

Отримав ступінь магістра права у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. З 2010 року брав безпосередню участь у підготовці проектів Закону України «Про вищу освіту» та інших законопроектів у сфері освіти. Основні сфери зацікавлень: реформа освіти и вищої освіти зокрема; фінансування підготовки кадрів, демократизація ситеми управління в овітній галузі.