Експерти

Світлана Калашнікова
Untitled document

Доктор педагогічних наук, професор. Директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.Співзасновник та експерт ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку». 

Основні сфери зацікавлень: управління освітою, розвиток вищої освіти, освітнє лідерство. Бере активну участь та координує проекти Програми Темпус ЄС «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (2013-2016 рр.), Міжнародного Фонду «Відродження» — «Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні» (2012-2014 рр.).

Є автором понад 95 публікацій, в тому числі в зарубіжних виданнях. Зокрема, Tripses J., Kalashikova S., Shytikova S. What does Educational Leadership Look Like in Ukraine Compared to U.S. / Building Cultural Community Though Global Educational Leadership; editors – Sandra Harris and Jason Mixon. – NCPEA Publications, Lamar University, Beaumont, Texas, 2014. – Р. 34-47., Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 156 с.