Проекти Фонду

2016
Untitled document

Група стратегічного аналізу в освіті: підготовка концепції та проекту закону "Про загальну середню освіту"

Червень – грудень 2016 р.

Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович

Контекст

БФ Інститут розвитку освіти у лютому 2014 р. очолив роботу Стратегічної дорадчої групи, метою якої було створення Дорожньої карти освітніх реформ.

Дорожню карту освітньої реформи було розроблено та передано до МОН у жовтні 2015. В жовтні 2015 року документ розміщено на сайті МОН http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya.html для громадського обговорення. Обговорення Дорожньої карти через сайт МОН не було ефективним, за місяць надійшло близько 20 зауважень. Однак, це пов’язано з тим, що майже одночасно відбувалось обговорення чергової редакції проекту закону "Про освіту", до тексту якого вносились ключові положення Дорожньої карти (структура освіти, управління і фінансування, зміст освіти, підготовка кадрів).

Подальше обговорення  працівниками сфери освіти  Дорожньої карти у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти показало, що карта актуалізувала найгостріші питання, які накопичились в освітньому секторі: зміна навчальних програм  та підручників (а також підходів до їх підготовки й написання); підготовка та перепідготовка педагогів, умов праці вчителів, систем та практик управління галуззю, а також умов розподілу фінансування освітніх потреб.

Мета проекту: Забезпечити експертну, технічну, організаційну підтримку в розробці  Концепції та проекту закону "Про загальну середню освіту"

Завдання:

 1. Консолідувати зусилля експертів та громадськості та випрацювати документ, в якому у доступній широкому загалу формі буде описано результати реформи загальної середньої освіти;
 2. Розробити Концепцію закону та проект закону "Про загальну середню освіту" та провести їх експертне обговорення.

Напрямки діяльності:

 • Напрацювання бачення й підходів до структури проекту закону «Про загальну середню освіту» - візія нової української школи;
 • Робота над Концепцією закону "Про загальну середню освіту" - підготувати драфт Концепції закону про загальну середню освіту та представити його на експертне обговорення;
 • Робота над проектом Закону “Про загальну середню освіту” - розробити перший драфт проекту закону; провести обговорення у МОН та профільному комітеті ВР.

Партнери проекту: Міністерство освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua/); ГО "Агенція розвитку освітньої політики" (https://edudevelop.org.ua/), ГО "Центр дослідження суспільства"(http://www.cedos.org.ua/), МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти"(https://www.facebook.com/cttuaorg/); Асоціація керівників шкіл України (http://www.usha.org.ua/), Асоціація керівників шкіл м. Києва (http://aksk.org.ua/), батьківські організації - Батьки SOS (https://www.facebook.com/groups/1447547535497898/?fref=ts) та Батьківський контроль(https://www.facebook.com/groups/parcon.com.ua/).

До участі в проекті також залучені іноземні експерти: Міхайло Міловановіч (Італія) (Center for Applied Policy ), який є також основним експертом проекту Організації економічного співробітництва та розвитку – Дослідження цілісності (доброчесності) освітньої системи в Україні; Ян Герчинскі (Польща), експерт проекту SKL International; Альгірдас Забульоніс (Литва).

 


 

Публічне обговорення та оновлення навчальних програм для молодшої школи

Червень – серпень 2016 р.

Керівник проекту: Заплотинська Олена Володимирівна

Контекст

Оновлення змісту шкільних навчальних програм та підручників – один із пріоритетів реформи загальної середньої освіти в Україні. Проектом закону "Про освіту" передбачено перехід до 12-річної загальної середньої освіти і, в першу чергу, це означатиме зміну фіософії підготовки освітніх стандартів, навчальних програм, запровадження нових підходів до процесу навчання у школі.

Навесні 2016 року новий Міністр освіти одним із пріоритетів визначила осучаснення змісту наявних навчальних програм.  Реагуючи на численні звернення батьків, Міністерство освіти вже розпочинає перегляд програм з урахуванням вікових особливостей дітей, викликів сьогодення і потреб майбутнього. До початку нового 2016/2017 навчального року мають бути осучаснені та розвантажені, насамперед, програми молодшої школи (1-4 класи). Важливо процес оновлення змісту освіти зробити відкритим, залучивши спільноту активних і творчих педагогів, батьківський актив, експертів до обговорення та оновлення програм.

Мета проекту: оновити (осучаснити) навчальні програми молодшої школи через організацію професійної дискусії на спеціально розробленій он-лайн платформі; сформувати пакет оновлених  навчальних програм для 1-4 класу та масив допоміжних матеріалів для вчителя.

Завдання

 1. напрацювати практику публічного обговорення навчальних програм, залучивши зацікавлену цільову аудиторію (вчителів та громадскість) до покращення змісту шкільної освіти
 2. підвищити поінформованість вчителів про сучасні підходи до викладання – оновлення програм з урахуванням компетентнісного підходу і сучасних практик викладання
 3. підвищити мотивацію вчителів брати участь у подібних проектах і допомагати Міністерству освіти у розробці програм
 4. сприяти об’єднанню навколо он-лайн платформи вчителів початкової школи, що дозволить ефективніше працювати над їхнім професійним розвитком
 5. відпрацювати модель розробки нових стандартів та програм для 12 річної школи (починаючи з осені 2016 року)

Напрямки діяльності:

 • Створення онлайн платформи "Публічне обговорення навчальних програм початкової школи"(www.ed-era.com/mon), на якій розміщено навчальні програми з предметів, які вивчаються у 1- 4 класах початкової школи
 • Обговорення/модерація програм, наповнення матеріалів  та технічна підтримка платформи - розробка модуля, на якому можна коментувати та пропонувати зміни до програм
 • Підготовка відеоматеріалів до навчальних програм початкової школи: відео-уроків, текстів для читання, завдань, прикладів авторських уроків тощо.

Партнери проекту: Он-лайн платформа Ed-Era (https://www.ed-era.com), Міністерство освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua/), Інститут модернізації змісту освіти (http://www.imzo.gov.ua/).

Платформа для обговорення: https://www.ed-era.com/mon.html

 


 

Громадська підтримка освітньої реформи в Україні. Другий етап

Липень 2015 р. – січень 2017 р.

Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович

Контекст

Загальна середня освіта є на даний час центральним освітнім сектором, в якому планується реалізувати найважливіші реформи: перехід до 12-річної шкільної освіти та формування нової структури; реформування системи управління та фінансування шкільної освіти; реформа системи підготовки, атестації та сертифікації учителів; оновлення стандартів та навчальних програм для середньої школи. Водночас шкільна освіта залишається тим сегментом освітньої системи, де щодалі активнішу роль відіграють батьківські організації та активісти, намагаючись напрацювати механізми забезпечення прозорості й ефективності використання так званих «батьківських коштів», а також громадського впливу на вирішення питань організації та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу в школі, конкурентного відбору керівників навчальних закладів тощо. Така активність батьківських організацій, професійних асоціацій учителів і директорів шкіл, мережевих спільнот зазвичай має локальний, спонтанний характер, цим діям бракує координації, стратегічного бачення, експертної підтримки.

Впродовж червня 2015 р. - січня 2016 р. Благодійний Фонд "Інститут розвитку освіти" спільно з ГО "Батьки SOS" (Київ), Львівським та Полтавським обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти за фінансової підтримки Програми підтримки середньої освіти Фундації "Відкрите суспільство" реалізував пілотний проект, спрямований на активізацію, згуртування та консолідація про-реформістських груп суспільства в освітньому секторі Україні. У Львові, (28 жовтня 2015 р.), Полтаві (26 листопада 2015 р.) та Харкові (25 січня 2016 р.) були проведені тренінги для активістів з батьківського середовища й представників адміністрації шкіл та створено неформальну мережу про-реформістських груп і громадських організацій, об'єднаних спільними цінностями та підходами до змін в освітній галузі, які довели свою зацікавленість і спроможність у просуванні програми реформ на місцевих рівнях. На разі продовжуємо проект, поширюючи його діяльність й на інші регіони країни.

Мета проекту: консолідувати та мобілізувати про-реформістських ініціативних громадян для підтримки освітніх реформ в Україні через проведення тренінгів для громадських активістів, мережування, інформаційний обмін та створення коаліції НУО.

Завдання проекту:

 1. розширити мережу про-реформістських груп активістів у містах та регіонах країни (зокрема, Кіровоград, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ); 
 2. створити систему постійного обміну інформацією та надання взаємної підтримки між учасниками проекту;
 3. створити коаліцію про-реформістських НУО та активістів;
 4. поширити ефективний досвід, напрацьований учасниками проекту та іншими активістами з особливим акцентом на проблемах забезпечення прав і обов'язків сторін (вчителів, батьків, адміністрації, органів місцевого самоврядування), розвитку адвокаційних навичок, налагодженню діалогу між усіма зацікавленими учасниками.

Напрямки діяльності: проведення освітньо-аналітичних тренінгів для громадських активістів батьківських організацій та освітян в регіонах; координація обігу інформації та комунікації між учасниками та зацікавленими сторонами; проведення неформальних зустрічей для сприяння тіснішій співпраці.

Партнери проекту: ГО "Батьки SOS" (https://www.facebook.com/groups/1447547535497898/?fref=ts); Фундація "Відкрите суспільство" (http://osf.org.ua/); обласні інститути післядипломної освіти та інші.