News

2018-01-20
Експертна група розпочала розробку нової системи акредитації освітніх програм.
В січні 2018 року розпочався проект «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» (детальніше див. розділ «Проекти»). Його метою є створення нової моделі акредитації у вищій освіті для попередження та подолання корупції у цій сфері, для забезпечення якості вищої освіти. Сформовано команду проекту, яка включає провідних вітчизняних та іноземних експертів з питань акредитації освітніх програм та інституцій; розроблено план реалізації проекту, що передбачає підготовку проектів ряду документів (Пам'ятка експерта щодо дотримання принципів академічної доброчесності під час акредитаційної процедури, Форма представлення самоаналізу, Кодекс честі експерта, Положення про конфлікт інтересів тощо), їх експертні обговорення та напрацювання рекомендацій новому складу НАЗЯВО.
2017-09-20
The training on cooperation between parents and educators will be held in Chernihiv.
On September 22, 2017, one-day training "Parents - Teachers - School Administration: Partnership Dialogue" will be held in Chernihiv. Active parents of schoolchildren, representatives of public organizations and administration of city schools are invited to participate in the training.
2017-07-02
Pilot "School of Directors" in Kyiv.
On June 23-25, 2017, a pilot training "School of Directors" was held in Kiev for participants of the competitition for vacant positions of school principals. It was organized by the Charitable Foundation "Institute for the Development of Education" in cooperation with the NGO "Kyiv SOS Parents" within the framework of the project " Public support of educational reform in Ukraine ". The project is supported financially by the Education Support Program of the Open Society Foundation (ESP OSF, Budapest). The Department of Education and Science, Youth and Sports of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration) and the Kyiv City House of Teachers provided organizational support.
2017-06-20
Three-day training "School of Directors".

On June 23-25, 2017, in the Kyiv City House of Teachers (Volodymyrska St., 57) will be held a training for potential heads of educational institutions.

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›