Актуальні Теми

2014-08-17
Загальна середня освіта: Що і як необхідно змінити
Untitled document

 

Коаліція неурядових організацій «За освітню реформу»

ЗВЕРНЕННЯ ДО ОСВІТЯН УКРАЇНИ

Експертна група Коаліції неурядових організацій «За освітню реформу» звертається до учасників серпневої Колегії Міністерства освіти і науки України, регіональних педагогічних конференцій і всіх небайдужих освітян з пропозицією долучитися до загальнонаціональної дискусії з питань реформування української освіти та створення «Дорожньої карти освітніх реформ» як результату суспільного діалогу.

Ухвалення нового Закону України «Про вищу освіту» та активна робота над проектом нового базового закону про освіту засвідчує усвідомлення владою та громадськістю необхідності негайних, швидких і рішучих дій з реформування освітнього сектору.

Основні проблеми української освіти загальновідомі: критичне зниження рівня знань учнів, невдоволеність громадян і роботодавців якістю освіти, злиденність вчителя і школи, деградація матеріально-технічної бази та старіння вчителів, побори і корупція, бюрократизм, авторитаризм і неефективність системи управління, що спричиняє наростаючу кризу довіри в трикутнику «держава – суспільство (батьки) – школа».

Українська освіта потребує НЕГАЙНИХ змін. Міністерство освіти і науки України зобов’язане розпочати та ініціювати рішучі дії у таких сферах:

Управління та фінансування

Активізувати роботу щодо прийняття нового базового закону про освіту. Забезпечити відповідність освітнього законодавства та управлінської діяльності нормам Конституції та законів України. Зокрема:

 • Заборонити оперативне управління ЗНЗ органами влади через нормативно-правові та відомчі акти поза правовими рамками, визначеними законами України та регулювання діяльності освітніх закладів листами, розпорядженнями, методичними рекомендаціями, телефонограмами тощо

 • Скоротити планові та заборонити позапланові перевірки ЗНЗ державними органами, чітко регламентувати підстави та процедури таких перевірок, скоротити обсяги звітної та облікової документації ЗНЗ

 • Привести діяльність Державної інспекції навчальних закладів у відповідність до Конституції та законів України. Регламентувати права та повноваження ДІНЗ у новому законі про освіту

 • Поетапно ліквідувати районні управління освіти (починаючи з районних управлінь міст) як надлишкову ланку управління, перетворити їх в сервісні центри освіти.

 • Запровадити інституційно-фінансову автономію ЗНЗ та нормативно забезпечити посилення участі громад і батьків в управлінні школою

 • Забезпечити умови для реалізації ЗНЗ статусу окремої юридичної особи, відкриття казначейських рахунків, права відкривати власні рахунки в комерційних банках для управління шкільними фондами

 • Запустити Єдину інформаційно-комп'ютерну систему управління освітою

 • Запровадити систему професійного шкільного менеджменту, перехід до призначення директорів ЗНЗ на конкурсній основі

 • Забезпечити рівні права та умови діяльності ЗНЗ різних типів і форм власності, рівні права суб’єктів навчально-виховного процесу незалежно від форм і місця здобуття загальної середньої освіти

 • Розробити і запровадити нову систему фінансування освіти за принципом «гроші йдуть за учнем» незалежно від форми здобуття загальної середньої освіти, типу навчального закладу та форми його власності, стимулювати державно-приватне партнерство в освіті

Вчитель і його професійний розвиток

 • Змінити модель оплати праці вчителів: відмова від погодинної і перехід до оплати повного робочого дня вчителя

 • Забезпечити виконання норм закону щодо розміру середньої зарплати вчителя на рівні, не меншому від середньої зарплати в промисловості, або встановити величину середньої річної заробітної плати вчителів в обсязі річного ВВП на душу населення

 • Демонополізувати систему післядипломної педагогічної освіти, стимулювати конкуренцію між надавачами послуг післядипломної педагогічної освіти через ваучери, надання вчителям можливості вибору форми і місця ППО

 • Реформа системи педагогічної освіти: від запровадження ранньої професійної орієнтації на етапі профільної школи до масштабних змін у програмах підготовки педагогічних кадрів, оптимізація мережі закладів вищої педагогічної освіти

Структура освіти

 • Перехід на 12-річну систему середньої освіти з профільною старшою школою

 • Чітке розмежування ЗНЗ кожного ступеня, запровадження зовнішньої незалежної процедури оцінювання рівня навчальних досягнень після кожного ступеня ЗСО

 • Прийняття концепції профільної освіти та програми переходу до неї після широкого експертного та громадського обговорення

 • Радикальне реформування професійно-технічної освіти, враховуючи концепцію профільної освіти, повна переорієнтація ПТО на потреби ринку праці, піднесення її соціального статусу

 

Зміст та якість освіти

 • Запровадити систему постійного оновлення курикулуму (змісту) середньої освіти.

 • Запровадити єдину систему освітньої статистики і параметрів вимірювання якості освіти, відповідних загальноприйнятим міжнародним показниками якості освіти.

 • Забезпечити на рівні закону обов’язкову участь українських ЗНЗ у міжнародних вимірюваннях якості освіти (PISA, TIMMS, PIRLS)

 • Створити на базі кращих ЗНЗ ресурсні центри для поширення інноваційниx педагогічних ідей і практик

 • Інформатизувати всі процеси в ЗСО – систему управління, розвиток контенту, навчально-виховний процес, бібліотечне обслуговування учнів тощо

 

Попередні спроби реформування освітньої системи за окремими винятками (запровадження ЗНО) не спрацьовували, бо спрямовувалися на «ремонт» окремих її ланок, або були простою імітацією змін. Наше завдання - не «лікувати» наявну систему, а запровадити програму системних реформ, яка перетворить українську освіту на одну з центральних ланок в економіці знань. Фінансування освіти має перейти з витратної моделі на інвестиційну. Освіта має перетворитися на систему, складові якої здатні на саморегуляцію відповідно до викликів, що постійно змінюються. Держава і суспільство мають переорієнтуватися на модель школи, яка готує і виховує свідомих громадян, здатних на самостійне опанування новими знаннями і навичками впродовж життя, на критичне мислення і самостійний вибір.

Коаліція українських неурядових організацій разом з українським експертним співтовариством і міжнародними експертами за підтримки українських і міжнародних донорів у лютому 2014 р. розпочала розробку «Дорожньої карти освітніх реформ», у якій передбачається чітко окреслити мету і завдання реформи, засоби її досягнення і реалізації завдань, показники успіху, проаналізувати ризики і виклики, запропонувати варіанти відповідей на них.

У цьому зверненні викладено лише найзагальніші та найнагальніші напрямки дій і заходи, які треба реалізувати якнайшвидше. Усвідомлюємо, що запропоновані вище тези не є вичерпним планом дій і не пропонують універсальних рецептів. Ми пропонуємо це як підставу для загальноонаціональної дискусії. У кожного з вас є можливість стати співавтором освітніх реформ.

 

Довідка.

Коаліція неурядових організацій «За освітню реформу» створена в лютому 2014 р.

 До її складу увійшли:

ГО "Агенція розвитку освітньої політики"

ГО "Асоціяція приватних закладів освіти м. Києва"

 ГО "Асоціація керівників шкіл м. Києва"

МФ "Відродження"

ГО  "Європейська дослідницька асоціація" (ERA)

ГО "Інститут освітньої та молодіжної політики"

БФ" Інститут розвитку освіти"

МБФ "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики"

БФ "Перше вересня"

ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування "

ГО "Центр дослідження суспільства"

ГО "Центр освітнього моніторингу"

МБО "Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти"

Comments