Проекти Фонду

2018
Громадська підтримка освітньої реформи в Україні. Public Support for Education Reform in Ukraine. Червень - вересень 2018 р. Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович Контекст: Шкільна освіта є центральним освітнім сектором, в якому планується реалізувати найважливіші реформи: перехід до 12-річної шкільної освіти та формування нової структури; реформування системи управління загальною середньою освітою та її фінансування; реформа системи підготовки, атестації і сертифікації учителів; оновлення стандартів та навчальних програм для середньої школи. Водночас школа є тим сегментом освітньої системи, де важливу роль відіграють батьківські організації та громадські активісти, які намагаються напрацювати механізми реалізації принципів рівного доступу до освіти, прозорості й ефективності використання позабюджетних коштів, а також забезпечення громадського впливу на вирішення питань організації та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу в школі, конкурентного відбору керівників навчальних закладів тощо. Реформа освіти в Україні розвивається переважно за сценарієм «реформи згори», а основні системні реформаторські ініціативи формулюються у центрі – або прихильниками реформ в уряді, або експертами. 5 вересня 2017 р. Верховна Рада України ухвалила рамковий Закон України «Про освіту», який вносить певні зміни до існуючих законодавчих актів, що регулюють питання загальної середньої освіти. 13 грудня 2017 р. Кабінет Міністрів України затвердив план заходів до 2020 року, необхідних для впровадження шкільної реформи (розпорядження «Про затвердження Плану заходів на 2017-2020 роки з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”»). Заплановані заходи стосуються приведення змісту освіти у відповідність до компетентнісного підходу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учнів, розширення автономії закладів освіти в складанні власних освітніх програм, а також запровадження трирічної старшої профільної школи. Разом із тим, питання доступності середньої освіти, академічної доброчесності та батьківських внесків досі залишаються основними корупційними складовими загальної середньої освіти та гальмують реформування системи загалом. Тому практичні напрацювання, рекомендації та роз’яснення усім зацікавлених сторонам (батькам, педагогам, шкільній адміністрації та управлінцям освітньою сферою) шляхів вирішення вказаних питань є першочерговим завданням представників громадського сектору. Це завдання особливо актуальне в контексті розпочатою МОН України та експертами роботи над проектом закону «Про загальну середню освіту». Мета: сприяння реформі загальної середньої освіти України Завдання проекту: 1) розширити мережу про-реформістських груп/активістів у містах та регіонах країни, через проведення просвітницької роботи з батьківською громадою (тренінги) щодо питань вступу до школи, батьківської благодійності, академічної доброчесності у школах; 2) збір, аналіз та узагальнення інформації для подальшої розробки рекомендації для Міністерства освіти та науки України, Кабінету Міністрів України з трьох основних напрямків (доступність середньої освіти, академічна доброчесність, батьківські внески; 3) поширення ефективного досвіду, сфокусованого на вирішенні проблем забезпечення прав і обов'язків сторін освітнього процесу (вчителів, батьків, адміністрації, органів місцевого самоврядування), розвитку адвокаційних навичок, налагодженню діалогу між усіма зацікавленими учасниками. Напрями діяльності: Впродовж реалізації проекту заплановане проведення тренінгів у 4 містах (Хмельницький, Вінниця, Запоріжжя та Тернопіль). Міста обрано з огляду на географію вже проведених тренінгів та на підставі аналізу зібраної інформації (в т.ч., дописів у групі «Батьки SOS» в соціальній мережі Facebook) щодо того, з яких регіонів надходять скарги, яких питань стосуються, де є активні батьки, здатні і охочі змінювати освіту і які потребують роз’яснень консультативної допомоги, роз’яснень та інформування про вже напрацьований успішний досвід. Відбір учасників відбувається через подання оголошення про захід на інформаційних ресурсах БФ «Інститут розвитку освіти» та у групі «Батьки SOS», яка має аудиторію у понад 90 тисяч учасників. Для максимально ефективної роботи до безпосередньої участі у тренінгу запрошується лише частина бажаючих (15-20 осіб). Тематика тренінгів, які проводять співголови ГО «Батьки SOS», постійно оновлюються, залежно від актуальності проблем. Пріоритетність проблем визначається, серед іншого, й через аналіз близько 400 дописів батьків щомісяця та понад 100 тисяч коментарів до них у групі «Батьки SOS». У запланованих тренінгах буде представлено наступні теми: «Типові проблеми у сфері освіти», «Фандрайзинг в освіті», «Зміни в освітньому законодавстві». Партнери: ГО «Київська міська організація «Батьки SOS» Міжнародний фонд «Відродження» Представництвом «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні.