Новини

2018-07-14
Нова система акредитації: попередні підсумки експертних обговорень.
Впродовж першого півріччя 2018 р. експерти проекту «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» розпочали реалізацію проектних завдань. Проведено 5 робочих засідань експертної групи. Під час першої організаційної наради (26 січня 2018 р.) уточнено план діяльності та розподілено «сфери відповідальності» кожного із експертів у рамках проекту. В ході робочої наради експертів проекту, яка відбулася 16 березня 2018 р., її учасники обмінялись інформацією щодо своєї діяльності за напрямками реалізації проекту. Зокрема, експертами проекту О.Шаровим і Т.Фініковим були зібрані матеріали, що стосувались практик і процедур проведення акредитації, змісту супроводжуючих її документів в різних європейських країнах, а також організовано зустріч з польськими експертами, які мають досвід роботи в Польській акредитаційній комісії. Організовано візит керівника проекту В.Касьянова в МОН, де за участі заступника Міністра Ю.Рашкевича було обговорено план реалізації проекту та ряд змістовних і процедурних питань. Експерт проекту А.Гожики поінформував учасників наради про досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо впровадженння індикаторів оцінювання освітніх програм та напрацювання відповідних документів. Відбулося обговорення представленої інформації. На робочій нараді було також презентовано результати проведеного в рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» Українського католицького університету дослідження «Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах». Під час експертної зустрічі 13 квітня 2018 р. були зроблені презентації «Про перспективну процедуру акредитації освітніх програм» (О.І. Шаров), «Пропозиції з організації нової системи відбору експертів та процедур проведення акредитаційної експертизи» (Т.В.Фініков) та обговорена низка важливих питань щодо принципів, методів, критеріїв відбору експертів, основні параметри акредитаційної експертизи освітніх програм. Досягнуто домовленості стосовно підготовки на підставі згаданих доповідей проектів відповідних документів. Експертна зустріч 18 травня 2018 р. була головним чином сфокусована на презентації та обговоренні напрацювань експертної групи щодо розробки документів стосовно утвердження академічної доброчесності. В рамках обговорення презентації «Комплекс документів стосовно утвердження академічної доброчесності», підготовленої експертами проекту Т.Добком та А.Артюховим, учасниками зустрічі було поставлено низку питань та висловлено конструктивних ряд пропозицій щодо вдосконалення напрацьованих документів. Найбільший інтерес викликав документ, присвячений подоланню конфлікту інтересів під час акредитаційної експертизи. Експерти також обговорили основні положення з нещодавно оприлюднених проектів ряду документів, підготовлених секретаріатом та першим складом НАЗЯВО. На робочій нараді учасників проекту 4 червня 2018 р., серед іншого, було презентовано інформацію про підсумки останньої конференції міністрів освіти і науки Болонського простору в Парижі (Ю.Рашкевич).