Новини

2012-11-20
Онлайн-семінар з обговорення компонентів професійного профілю учителя
Untitled document

Впродовж 2019 – початку 2020 років БФ «Інститут розвитку освіти» спільно з партнерськими організаціями та групою експертів, які були відібрані за підсумками відкритого конкурсу, працював над реалізацією проекту «Нова українська школа – новий учитель». Було проведене дослідження наявної законодавчої і регулятивної бази у сфері професійного розвитку учителів, вивчено кращий закордонний досвід професійного розвитку учителів, організовано низку семінарів та конференцію експертів, партнерських організацій та організацій, які реалізують подібні проекти. Впродовж 2-10 грудня 2019 р. проведено 7 фокус-групових опитувань щодо нового професійного профілю учителя.

Продовжуючи діяльність у цьому напрямку, Інститут розвитку освіти за підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні 12 листопада 2020 р. організував онлайн-семінар «Розробка компонентів професійного профілю учителя». Під час семінару експерти та учасників проекту «Новій українській школі – новий учитель» (Ігор Соломадін, Ірина Костюк, Георгій Касьянов) представили напрацювання щодо професійного профілю учителя. До обговорення, у якому взяли  участь викладачі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», було запропоновано питання структури професійного профілю учителя, набору компетентностей, якими, на думку експертів, має володіти сучасний педагог. Учасники дискусії докладно обговорили проблеми формування в учителів комунікативних та інформаційно-цифрових компетентностей. До дискусії долучилась Наталія Авшенюк з Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Висловлені під час обговорення зауваження та пропозиції будуть враховані експертами при доопрацювання проекту професійного профілю учителя.

Програма семiнару

Список учасникiв семiнару