Новини

2019-12-10
Новий професійний профіль учителя: підсумки фокус-групових опитувань
Untitled document

В рамках проекту «Нова українська школа – новий учитель» Інститутом розвитку освіти спільно з партнерами та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» проведено фокус-групові опитування щодо нового професійного профілю учителя.

Впродовж 2-10 грудня 2019 р. відбулось 7 фокус-груп, які мали на меті з’ясувати бачення їхніми учасниками нового  професійного профілю учителя. Опитування пройшли на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Львівського та Житомирського обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, Одеської, Вінницької та Харківської академій неперервної освіти, Інституту менеджменту освіти НАПН України. 

Учасниками фокус-груп (загалом - 68 осіб) були учителі, директори та заступники директорів шкіл, методисти районних методичних центрів, університетські науково-педагогічні працівники університетів.

Резюмуючи обговорення, варто відзначити, що респонденти запропонували кілька ідеальних моделей, яким мав би відповідати сучасний український учитель:


 Новий український учитель  має бути компетентним у своєму предметі та постійно оновлювати базу фахових знань, бути відкритим, креативним, мати добрі комунікативні якості, бути психологічно компетентним, мати професійну мобільність, навчатися упродовж життя, використовувати сучасні технології викладання, бути активним членом педагогічного колективу.

 Учитель має любити свою професію, бути генератором ідей, бути креативним, досконало володіти предметом, вміти цікаво подавати матеріал, постійно працювати над собою.

 Сучасний учитель маю бути творчим, комунікабельним, демократичним, навчатися впродовж життя, мати предметні та ключові компетентності, адаптувати дітей та себе до сучасного життя, має бути результативним.

 

Під час обговорення теми «Чи наявна система професійної підготовки та перепідготовки учителів забезпечує випускників такими знаннями, уміннями та навичками?» виявлені розбіжності у поглядах викладачів педагогічного освітнього закладу та інших категорій респондентів - практиків.

На думку учасників фокус-групи в педагогічному університеті, домінуючими проблемами в професійній підготовці майбутніх учителів є фундаментальні знання предмету, педагогічні цінності, інфо-медійна грамотність. Важливою проблемою є удосконалення процесу формування у майбутніх учителів громадянської компетентності.

Респонденти – практики натомість зазначали проблему якості педагогічної освіти. На думку опитаних, більш ґрунтовну й практично орієнтовану педагогічну освіту надають педагогічні коледжі. Учасники опитування вважають, що викладачі педагогічних університетів особисто не залучені до реалізації концепції «Нової української школи». Для педагогічних університетів, на думку респондентів, нагальними є проблеми затеоретизованості навчання та недостатньої кількості педагогічної практики безпосередньо в школі, а існуюча на сьогодні практична підготовка потребує змістового оновлення. Учасники фокус-груп зазначили, що сьогоднішніх студентів у закладах педагогічної освіти навчають будувати урок і аналізувати його за традиційними підходами, але для сучасних учнів це вже «не спрацьовує». Водночас підручники з педагогіки «не встигають» за новими викликами й учитель нерідко потрапляє в ситуацію, коли підручники і методичні рекомендації пропонують підходи і алгоритми, що вже неефективні.

Під час обговорень постійно виникала тема особистості вчителя. Учасники фокус-груп зійшлися на думці, що суспільство і учительська професія вимагають від людини особливих якостей. Якщо абітурієнт чи студент не має цих якостей, то жодний освітній заклад не зможе підготувати професіонала. Продовжуючи речення «Ідеальний вчитель – це …», більшість респондентів на перше місце поставили покликання, любов до дітей, бажання працювати (внутрішня мотивація). На другому місці - мобільність, навчання впродовж життя, готовність до змін. Окремі респонденти вказували на креативність, комунікабельність та стійкість до стресів. Важливе значення, на думку опитаних, мають такі якості як артистизм, творчість, щирість, емпатія, розвинутий емоційний інтелект.

Практично у всіх групах відзначалась необхідність професійної орієнтації та професійного відбору для вступу на педагогічні спеціальності.

 

[PDF] Програма