Experts

Oleg Sharov
Untitled document

К. фіз.-мат. н., доцент. Працює в Університеті економіки та права "КРОК" на посаді першого проректора. Сфера експертизи Олега: вища освіта, освітня політика. У 2014 році він брав участь у робочій групі з реформування системи ліцензування та акредитації у вищій освіті.

Останні публікації: Шаров О.І. Проекти ліцензування освітніх програм: взаємодія із зовнішніми учасниками та пов’язані з цим ризики.; 

Фиников Т.В., Шаров О.И. Слияния и поглощения ВУЗов Украины: метрика проектно-ориентированного реформирования.